600 SRPSKIH STUDENATA OSTALO ILEGALNO U AMERICI 2016. GODINE

Popularnost Work and travel programa je sa sobom donela jednu ne tako lepu statistiku – pored prilike da tokom leta studenti iskuse američki način života i da pritom relativno dobro zarade, određeni procenat njih se odlučuje da prekorači dozvoljeni boravak, a mnogi i da ilegalno ostanu.

Već nekoliko godina za redom se nagađaju procenti onih koji su ostali posle programa – priča ide do čak vrtoglavih 30 procenata! Prema sada dostupnoj statistici, taj procenat nije viši od 12%, ali je svakako alarmantan jer se ne radi o malom broju naših studenata. Takođe treba uzeti u obzir da dostupna statistika obrađuje više tipova viza koji se odnose na program kulturne razmene, ne samo J1 vizu koja se odnosi na Work and travel program. Prema tome, procenat zaista može da bude i viši.

Nažalost, upravo to što naši studenti ostaju ilegalno se uzima kao razlog za sve veći broj odbijenih kandidata za učešće na Work and travel programu. Kako do nas dolaze informacije od drugih agencija, broj odbijenih je prilično visok za sezonu 2017!

STATISTIKA DHS-a

Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) je nedavno objavilo statistiku u kojoj je prema kategorijama navedeno koliko je posetilaca prekoračilo dozvoljeni ostanak u Americi i iz kojih zemalja dolaze.

Od prošle godine je metodologija promenjena, pa je sada moguće preciznije pratiti ne samo koliko je posetilaca ostalo, već i gde se oni nalaze ukoliko koriste usluge aviokompanija koje dostavljaju sve podatke ministarstvu.

Primera radi, od skoro 50 miliona posetilaca koji su ušli u Ameriku tokom 2016. godine, njih 740.000 je u jednom trenutku prekoračilo dozvoljen boravak u zemlji, ali je već do kraja 2016. taj broj je pao na 600.000.

GDE SE OVDE NALAZI SRBIJA?

Prema pomenutoj statistici, broj posetilaca iz Srbije koji su u Ameriku došli bilo avionom, bilo brodom, i za koje se očekivalo da tokom 2016. godine napuste zemlju je bio 23.175. DHS sumnja da je od tog broja njih 507 prekoračilo dozvoljeni boravak!

Primera radi, iz zemalja iz okruženja je statistika sledeća:

Albanija – 7881 posetilaca, za 349 se sumnja da su prekoračili dozvoljeni boravak;
Hrvatska – 22.075 posetilaca, za 197 se sumnja da su prekoračili dozvoljeni boravak;
Bosna i Hercegovina – 6.884 posetilaca, od čega 157 za koje se sumnja da su ostali;
Makedonija – 6349 posetilaca, ostalo njih 166.
Crna Gora – 4361 posetilaca, ostalo njih 233.
Bugarska – 27.469 posetilaca, ostalo njih 401.
Rumunija – 66.451 posetilaca, ostalo u Americi 1052.

 

Kada je reč o studentima, i ovde smo najgori u regionu!
Po raznim osnovama za programe kulturne razmene (tipovi viza J, M, F) je Srbiji tokom 2016. godine odobreno 4800 viza, koliko je i studenata otišlo put Amerike.

ALARMANTAN PODATAK KAŽE DA JE NJIH 597 OSTALO U AMERICI POSLE ISTEKA VIZA!

Primera radi, iz zemalja iz okruženja je statistika sledeća:

Albanija – 779 studenata, 65 njih za koje se sumnja da su ostali;
Hrvatska – 1518 studenata, njih 34 ostalo u Americi;
Bosna i Hercegovina – 774 studenata, njih 58 ostalo;
Makedonija – 1658 studenata, ostalo njih 182;
Crna Gora – 604 studenata, ostalo njih 57;
Bugarska – 7387 studenata, ostalo njih 287;
Rumunija – 7372 studenata, ostalo u Americi 284.

 

U ovom trenutku, u regionu smo vodeća zemlja po broju studenata koji iz godine u godinu odlučuju da ilegalno ostanu posle završetka programa. Kada bi sveli na procente, odmah iza nas bi sledeći bili Makedonci i Crnogorci.

Od zemalja u kojem je program popularan, izuzetno je visok procenat onih koji ostaju nakon dozvoljenog boravka jedino u Moldaviji.

Portal eWorkandtravel će nastaviti da prati dalja dešavanja i nastojaće da svojim radom doprinese da ovaj procenat u narednim godinama bude manji.

 


Statistika Američkog Ministarstva za unutrašnju bezbednost – Fiscal Year Entry/Exit Overstay Report
Fiscal Year 2016 (October 1, 2015 – September 30, 2016)

May 23, 2017